Jäätynyt lonkka on hoidettavissa kalevalaisella jäsenkorjauksella

jäätynyt lonkka

Jäätyneen lonkan oireita ovat kipu sekä lonkan liikerajoitteisuus. Lääketiede ei juurikaan tunnista vaivaa eikä siten ymmärrä sen hoitamista, koska jäätynyt lonkka on vaikeasti diagnosoitava vaiva. Jäätynyttä lonkkaa ei pysty todentamaan laboratoriotestein eikä röntgenillä tai magneettikuvauksella. Kipeään lonkkaan määrätään siksi helposti särkylääkkeitä tai kortisonia, jotka saattavat edistää lonkan kulumista nivelen aineenvaihdunnan häiriinnyttyä. Kipuilun jatkuneena pitkään saatetaan päätyä turhaan myös lonkkaleikkaukseen. Jäätynyt lonkka on hoidettavissa mm. kalevalaisella jäsenkorjauksella. Murtumaepäilyt ja tulehdustilat on kuitenkin syytä sulkea pois ennen kuin kipeää lonkkaa aletaan hoitaa jäätyneenä.

Jäätynyt lonkka saa yleensä alkunsa vamman, tulehduksen tai pitkäaikaisen liikkumattomuuden seurauksena. Jäätymiseksi kutsutaan tilaa, jossa nivelkapseli paksuuntuu ja kiristyy aiheuttaen kipua ja liikerajoitetta. Kipuvaiheessa vaistomaisesti varotaan nivelen liikuttamista ja jännitetään ympäröiviä lihaksia kivun välttämiseksi. Kipu kuitenkin pahenee ja jännittyneet lihakset jännittyvät entisestään. Lihasten jännittyessä niiden verenkierto ja aineenvaihdunta heikkenevät ja kuona-aineet alkavat kertyä lihaksiin ja niitä ympäröiviin sidekudoksiin. Lihaskalvot kiristyvät ja aiheuttavat lisää kipua ja vaikeuttavat liikkumista entisestään. Jäätymisoireet ovat pitkäkestoisia ja pahimmillaan invalidisoivia.

Jäätyneen lonkan hoito vaatii pitkäjänteisyyttä ja säännöllisyyttä ja hoito tulisi aloittaa mahdollisimman pian ensimmäisten oireiden ilmaannuttua, jotta lonkkanivelen liikelaajuus saataisiin mahdollisimman nopeasti palautettua. On mahdollista, että nivelkapselin kutistumistaipumus palaa, mikäli hoidossa on liian pitkiä taukoja. Mikäli hoito on tehotonta tai se viivästyy, voi vaivasta paraneminen pitkittyä huomattavasti – jopa useita vuosia kestäväksi. Hoito ei saa aiheuttaa kipua, sillä jännittäminen, väärien liikkeiden tekeminen tai liian aikainen rasittaminen yleensä huonontavat hoitotuloksia.

Kalevalaisella jäsenkorjauksella pyritään korjaamaan lantiokorin asentoa, mikä edesauttaa jäätyneestä lonkasta toipumista. Myös lantion alueen lihaksiin ja hermotukseen pyritään vaikuttamaan kalvorakenteiden aineenvaihdunnan parantamiseksi. Ja koska lonkankoukistajalihaksilla on oma roolinsa jäätyneen lonkan syntymisessä, on syytä välttää turhaa lonkankoukistajalihasten aktivoimista. Esimerkiksi tietyt vatsalihasliikkeet väärin tehtyinä rasittavat turhaan jo ennestään kireitä lonkankoukistajalihaksia. Myös istuminen pahentaa oireita. Liikunta kivun sallimissa rajoissa on tärkeää ja käveleminen voi tuoda helpotusta kipuun. Helpoin tapa rentouttaa lonkankoukistajalihaksia, on opetella syvä palleahengitys ja harjoittaa sitä säännöllisesti. Stressin vähentämisellä on merkittävä vaikutus kaikkien lihasten rentoutumiseen sekä kivun kokemiseen.